Karakteristiek

Een mooi, besloten gelegen gebouw, deze van oorsprong veenkoloniale kerk uit de 19e eeuw met achtkantige dakruiter. Het wapen van de stad is terug te vinden in de windvaan op de dakruiter. In 1754 dienden de 800 inwoners van het plaatsje Windeweer bij de gemeente Groningen een verzoek in tot een eigen kerk met predikant. Hun verzoek werd vrijwel direct ingewilligd en in 1755 gaf de stad Groningen opdracht om deze veenkoloniale kerk met pastorie te bouwen. Tijdens de bouw hield Hendrik Amshoff namens de stadbouwmeester toezicht op de bouw. In 2001 gaf de eerste exploitant van kerk en pastorie de naam De Amshoff aan het ensemble.

Gebruik

Nadat kerk en pastorie in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken in 2001 werden gerestaureerd is De Amshoff behalve conferentiecentrum en erfgoedlogies, een culinaire buitenplaats geworden. √Čn er kan getrouwd worden.